By the way... 6, 26 november 1992


By the way...

Alhoewel het uiteraard een gril van het lot is, wordt ieder meisjesachtig wezen wel eens betrapt op een vlaag van `verstandsverheldering'. Mogen we echter uit deze kortstondige momenten van vrouwelijke triomf concluderen dat zij intelligente, denkende wezens zijn? De geringe ruimte die we hier hebben biedt helaas geen mogelijkheid tot een volledig sluitende ontkenning van de laatste vraag, maar toch zullen we intuïtief aantonen dat het antwoord negatief moet zijn.

Hiervoor grijpen we terug op een bekend fenomeen uit de psychoanalyse: de vrouwelijke tegenhanger van het Oedipus-complex, ook wel het Electra-complex genoemd. Net zoals bij mannen, is de aandacht van de vrouw in haar vroegste jeugd in eerste instantie op de moeder gericht. Op een gegeven moment zal het jonge meisje echter meer naar haar vader toetrekken. Dit begint wanneer zij ontdekt dat zij geen penis heeft, de zogenaamde penis-nijd, en in haar beperkte belevingswereld ontstaat de gedachte dat zij gecastreerd moet zijn. Dit veroorzaakt een zeker gevoel van onwaardigheid.

Het meisje wil een penis, maar heeft geen idee hoe dit voor elkaar te krijgen. Haar grote voorbeeld, de vader, heeft echter zo'n orgaan en hij kan haar dus helpen aan een substituut voor het ontbrekende lichaamsdeel. Volgens een onlogische redenering wordt dit substituut gevormd door een kind en dat is inderdaad iets waaraan de vader haar kan helpen...

Goed, moeten wij nog verder gaan met een beschrijving van dit complex? Het is vrij duidelijk dat mensen die een zo onrealistische kijk op de wereld hebben (zij het onbewust) slechts een zeer rudimentair denkvermogen hebben en dus op geen enkele wijze intelligent kunnen zijn.

Om de te verwachten beschuldigingen van `vrouwenhaterij' het hoofd te bieden, daagt de redactie het vrouwelijk vernuft uit om de hier naar voren gebrachtte stelling te weerleggen.

de redactie.

Schaakladder

Er zijn verschillende partijen gespeeld voor de schaakladder. Bovenin is echter nog niets veranderd. Léon heeft één keer gewonnen van Michiel en Michiel en Norbert hebben ieder twee keer een aanval afgeslagen.

Andere partijen:
Erik Heijne - Martin Dudok van Heel 1-0, Erik Heijne - Eric Alvares 0-1, Albert Reitsma - Marcel Vonk 1-0, Chintu Das - Marcel Vonk 1-0, Chintu Das - Albert Reitsma 0-1, Toon Krooswijk - Albert Reitsma 0-1, J.J. Bijl - Marcel Vonk 1-0, Léon van Tol - Michiel Hochstenbach 1-0, Norbert van Woerkom - Frank van der Loo 1-0, Norbert van Woerkom - Lennart de Vos 1-0, Michiel Hochstenbach - Martin Pikaart 1-0.

Erik is dus weer terug op de laagste laag, Chintu is één plaats geklommen, ten koste van Marcel, en Eric is van de onderste laag af.

Maus Wollrabe, Octivianus Loupaty, Gerard Glasbergen, Xander Wemmers, Bas van Schooten, René Rakké en Aart van Beusekom hebben nog geeneen partij bespeeld.

Tot slot de stand aan kop: 1: Léon van Tol
2,3: Michiel Hochstenbach, Norbert van Woerkom
4,5,6: Frank van der Loo, Martin Pikaart, Lennart de Vos.


Prijzen!

Uit het feit dat zo weinig mensen hun oplossingen van de puzzels in de `By the way...' naar de redactie sturen, moet deze laatste bijna wel concluderen dat zij niet genoeg ruchtbaarheid heeft gegeven aan de mededeling dat er ook schitterende prijzen aan de goede inzendingen zijn verbonden. Bij dezen dus.
de redactie

Jaloers...

Er zijn vier paartjes verloofden die naar de overkant van de rivier willen. Er is één roeibootje, waar slechts twee personen tegelijk in kunnen. De mannen zijn op ouderwetse manier jaloers: géén van het staat toe dat hun verloofde, zonder dat ze er zelf bij zijn, in het gezelschap van andere mannen verkeert, zelfs niet wanneer er meerdere mensen bij zijn!

Gelukkig is er een eilandje waar de jongelui tijdelijk kunnen wachten totdat ze verder worden geroeid. Zowel de mannen als de vrouwen kunnen uitstekend roeien en het varen van de over naar het eilandje of vice versa, evenals het varen van de ene oever naar de andere geldt als één overtocht.

De jaloersheid van de mannen leidt echter tot nog een belangrijke beperking: geen enkele man mag in het bootje stappen als er een meisje, dat niet met hem verloofd is, zich alleen op het eilandje of op de andere over bevindt, zelfs niet wanneer hij van plan is naar een andere bestemming te roeien. Het is mogelijk om de hele groep in niet meer dan 17 tochtjes naar de overkant te brengen.


Error