By the way... 50, 10 februari 1995


Abraham!


By the way...

Hier is dan eindelijk het nummer waarvan sommigen ooit gezegd hadden dat het wel nooit zou komen. Maar gelukkig zit de wereld raar in elkaar en gebeuren er nog wonderen. De redactie heeft besloten om deze vijftigste `By the way...' extra spectaculair te maken door het roer in handen te geven van een volledig nieuwe redactie. Verwelkom dus allen de nieuwe redactie van de `By the way...': Rutger Coolen, Ron van der Goor, Sander Oudkerk en Jos Schreurs. De oude redactie spreekt de hoop uit dat deze mensen de `By the way...' op een waardige manier voort kunnen zetten. Aangenomen tenminste dat de `By the way...' nu enige waarde heeft.

Tevens willen wij de mensen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat er überhaupt `By the way...''s kwamen: Jeroen van Dijk en Jeroen Hoekstra. En bleven komen: Marco van den Berge en Helko van den Brom. Natuurlijk veel dank aan de heer Error voor de columns. Dit is niet de plaats voor de huidige redactie om zichzelf te bedanken. Helaas.

Voor de allerlaatste keer dan: veel leesplezier!

De redactie

By the way...

Hier is gelukkig wel de plaats om de oude redactie te bedanken: bedankt. Wij zullen proberen de `By the way...' van hetzelfde hoge niveau te houden. Mochten jullie dit niet willen, of willen jullie dat de `By the way...' van gezicht verandert, schroom dan niet om dit tegen ons te zeggen. Ook eventuele suggesties over de frequentie van verschijning horen wij graag. Misschien willen jullie wel dat de `By the way...' een weekblad of zelfs dagblad wordt. Of misschien wel een maandblad of jaarblad. Wij zullen hoe dan ook zeer enthousiast aan de `By the way...' gaan werken, maar zonder jullie zijn wij natuurlijk niets. Daarom vragen wij jullie om ook je bijdrage te leveren en stukjes voor de `By the way...' te schrijven.
de nieuwe redactie

Kennismaking

Sinds 19 januari zijn er bij A-Eskwadraat twee nieuwe bestuursleden in omloop. Gewoontegetrouw in deze `By the way...' een kennismaking.

Alexander Heimel

Alexander had de twijfelachtige eer het leiderschap van Señor Brñd Bicicleta Prodigio over te mogen nemen. De nieuwe Præses staat er doorgaans op Alexander de Grote genoemd te worden en hij voert al sinds de eerste week een keihard beleid. Zo zijn er al voorstellen om binnen de vereniging lijfstraffen in te voeren voor teveel koffie drinken op de kamer en wordt er dagelijks gedreigd met de invoering van Word. Recentelijk is hij van Bunnik naar Utrecht verhuisd om meer invloed te kunnen uitoefenen. Ook ziet hij kansen op invloed binnen de faculteiten, door zowel wis- als natuurkunde te doen.

Aan de andere kant heeft Alexander het binnen de vereniging direkt groots aangepakt door PION op te starten. Hij lust rum, doet aan borrels en zit regelmatig in de boeken. Onze Word-hekker zit ook nog wel eens achter de computer, geeft wel eens lezingen en organiseert symposia. Boekverkopen is voor Alexander altijd een groot festijn.

Marijke Haverkorn

Marijke had de twijfelachtige eer het penningmeesterschap van Jop L.C. over te mogen nemen. Het beleid van Marijke lijkt op het eerste gezicht een tegenhanger van dat van Alexander. Zo verzachtte zij de term penningmeester direkt tot het veel aardiger penningjuffrouw. Maar dat is maar schijn. Vanuit haar villa aan de Biltstraat probeert zij alle touwtjes stevig in handen te houden en ook hier gaan geruchten over lijfstraffen voor tekortschietende penningmeesters. Op de achtergrond heeft zij reeds commissies als de DetecCie en de IntimidaCie opgericht om falende penny's op te sporen.

Ook Marijke lust rum. Bovendien maakt ze almanakken en tentamenbundels. Boeken kopen is bij Marijke een groot festijn.


De laatste keer

Dit is mijn laatste stukje in de `By the way...'. Dat wil zeggen, als `actief' redactielid dan. Als ik het goed geteld heb, is dit het 21e stukje, waarmee ik dus ver achter onze columnist blijf met `By the way...'-vulling. En alhoewel er de afgelopen maanden meer dan genoeg dingen gebeurd zijn, is dit laatste stukje toch niet bijzonder spannend geworden. Voor alle mensen die toch dit stukje (evt. zelfs helemaal) lezen: sorry. In de tijd dat je dit stukje leest kun je waarschijnlijk wel betere dingen doen.

Men wil wel eens beweren dat alle begin moeilijk is, maar soms gaat dat juist erg makkelijk. Zo'n laatste stukje is juist heel vervelend. Maar ja, het niet schrijven betekent automatisch dat een stukje van maanden geleden dan laatste zou zijn. Verrassend misschien, maar niet de bedoeling. Dus vroeg ik mij af waar een zinnig laatste stukje over zou moeten gaan. Je zou terug kunnen gaan blikken, of juist vooruit. Maar het eerste kan iedereen die regelmatig de `By the way...' leest en het laatste kan eigenlijk niemand. Niet erg zinvol dus.

Vandaar dus mijn verontschuldigingen in de eerste alinea, want dit stukje gaat gewoon nergens over. Dat heeft wel een aantal voordelen. Zo kun je gewoon zeggen wat je wilt, want het hoeft toch geen diepgaand, samenhangend verhaal te worden. Bovendien maakt het niet uit als niemand het begrijpt. Net als dat verhaal van die zeeëgels met die hoedjes, overigens. Trouwens, soms zijn stukjes toch niet echt serieus en beren gewoon heel erg gaaf. Toch?

Maar aan de andere kant kun je je dan afvragen waar je mee bezig bent. Want ook ik had natuurlijk wel betere dingen kunnen doen dan dit stukje schrijven en jullie ermee vervelen. Want zeg nou zelf, was het wat?

LvD

Steen des Aanstoots

Het meestgelezen boek ter wereld is de Bijbel. Wat veel mensen echter niet weten is dat er hiervoor een ander boekwerk bestond dat mensen nog meer in vervoering bracht. Dit werk staat bekend onder de naam `By the way...' en is helaas lang geleden verloren gegaan. De Bijbel, zoals de klank reeds doet vermoeden, is een eerste poging om de vergane glorie van de `By the way...' te doen herleven. Alhoewel er veel moeite in is gestoken, kan de Bijbel niet anders dan op de lachspieren werken. Het heeft het oorspronkelijke filosofische en morele niveau helaas niet kunnen evenaren, om maar te zwijgen van enigerlei literair gehalte.

Na veel en zorgvuldig onderzoek zijn we er in geslaagd om een beeld te kunnen schetsen van deze oer-`By the way...'. Hoogstwaarschijnlijk was het een marmeren tablet van de hoogste kwaliteit. Deze steen was aan beide zijden ingekerfd, drie kolommen voorop en drie achterop. Via de inhoud werd op snedige wijze de vloer aangeveegd met de misstanden in de maatschappij. Daarnaast wierp hij een fel licht op het verleden en deed significante uitspraken over wat er toen nog op de agenda stond. Bovendien mocht de stamoudste ook nog een kolom vullen. In die tijd heerste daar een leuk grapje over, waarmee de Utrechtse verzekeringsmaatschappij Reaal eeuwen later furore maakte.

De uitwerking die de `By the way...' had op haar lezers tart iedere beschrijving. Toen zij eenmaal verdwenen was zochten deze brave burgers hun heil ergens anders. Hierbij kun je denken aan godsdienst, oorlog, sex, drank, drugs en rock 'n roll. Maar niets kon het verlies helemaal doen vergeten. De mens is sindsdien altijd op zoek geweest naar de zin van zijn leven.

Hoe heeft de `By the way...' dan uit het zicht kunnen verdwijnen; welk een vreselijk lot heeft de mensheid getroffen? Op een goede, of beter gezegd kwade, dag werd de marmeren plaat uitgeleend aan de bibliothecaris van Antlantis. Om de één of andere reden heeft deze lakse persoon de Steen zoek gemaakt. Hetzelfde overkwam daarna zijn stad... Vanaf die tijd is bibliothecaris een scheldwoord.

Nu, enkele millennia later, zijn er naast de Bijbel nog vele andere pogingen gedaan om de `By the way...' te imiteren. Homerus, Shakespeare en de heilige Hieronymus kwamen in de buurt, maar er is ook veel gigantisch flutwerk verschenen. Een dieptepunt hierbij vormt wel het tweewekelijkse blaadje van A-Eskwadraat dat dezelfde titel meent te mogen dragen. Wie daar ooit mee begonnen is, moet wel helemaal van de pot gerukt zijn.

Dijk & Hoek

Aanstoot

Voor iedereen die aanstoot neemt aan het stukje `Steen des aanstoots' is hier een andersoortig stukje. Het is namelijk zo, dat niet iedereen de Bijbel, waarover het in dat stukje onder andere gaat, een boek vindt dat louter bedoeld is om op je lachspieren te laten werken.

Een van de mensen die er niet zo over denkt ben ik zelf. Ik ga hier nu echt niet uitgebreid vertellen waarom ik er anders over denk, en hoe ik er dan wel over denk, maar voor een ieder die daarin geïnteresseerd is ben ik altijd bereid en bereikbaar voor een goed gesprek.

Ik heb een hekel aan het soort E.O.-mensen die aan anderen een geloof of zo willen opdringen, en dat zal ik dus ook nooit doen. Ik vind het echter ook niet leuk, dat anderen voor mij bedenken, dat ik alleen maar om de Bijbel hoef te lachen. Laten we het dus gewoon zò houden, dat iedereen zijn eigen mening over dat boek mag hebben. Om te voorkomen dat het lijkt alsof mensen van de `By the way...' dat niet vinden, staan er nu dus twee verschillend gestemde stukjes over aanstoot in deze editie van ons lijfblad.

GH

De Leukste Valentijnsdag
Van Je Leven!
Verras je geheime liefde, je beste vriend(in), de schattigste docent of Joke Tromp met jouw hartewens!

Op 13 & 14 februari kun je bij ons de mooiste, liefste en ontroerendste valentijnskaarten kopen, en op dinsdag brengen wij ze voor je rond! Anonimiteit (indien gewenst) verzekerd, dus laat je bèta-zijn je niet tegenhouden! Doen!

xxx-jes
ValentijnsCie 1995
P.S. We houden van jullie allemaal

P.P.S. Soms is Thijs best wel lief -- wil jij dat ook zijn? Stuur een valentijnskaartje!


EJW-tentoonstelling

Dit berichtje is een herinnering aan de Introkern, met name aan Marco en Maaike. Ik denk dat iedereen die mee is geweest met het eerstejaarsweekend zich nog wel kan herinneren, dat de twee eerder genoemde leden van de Introkern een prijs uitloofden voor diegene die het meest originele huishoudelijk apparaat meebracht. Ook beloofden zij dat er een tentoonstelling van deze voorwerpen zou komen. Tot dusver is er nog niets tentoongesteld. Marco en Maaike zullen zich vast wel herinneren dat ik hen herhaaldelijk heb herinnerd aan deze tentoonstelling. Ik heb wel toezeggingen gehad, maar ik denk dat er op deze manier toch wat meer vaart achter komt.
JS

Uit

Doe dat wat je doet goed, dan heb je weinig problemen. Daarom ga ik uit de redactie van de `By the way...'. Klinkt gewichtig, stelt weinig voor, maar is wel waar. Bovendien is er een tijdje geleden weer eens iets geïntroduceerd wat een menselijke, in dit geval mijn, specifieke bijdrage overbodig maakte: een spellingscontrole. Gelukkig kun je blijven zien wat voor stomme fouten aankomende academici nog kunnen maken, omdat de spellingscontrole niet tot 100% correctie in staat is.

De Liftwedstrijd met Hemelvaart is zoiets waar menselijke activiteit welgewenst is en mijn aanwezigheid meer op zijn plaats. En denk als je niets te doen hebt hier maar eens over na: waarom wordt het feit dat jij eens je eigen favourite theesmaakje aan wat warm water wil toevoegen (in het kader van welkome afwisseling en dus lekkerder) bestraft met het betalen van maar liefst 60 cent, terwijl het nuttigen van Dagmarktbrood en zorgvuldig meegenomen Yoghoyoghodrink-in-Bert-en-Ernie-beker wel zonder commentaar geduld wordt maar goed bekeken ook een (zelfs grotere) inkomensderving voor de kantine betekent? Bedankt en tot ziens.

CG

Spaar Air Miles!

Het is weer tijd voor een landelijke actie, een actie waaraan elke Nederlander fanatiek mee zal doen. En een hele nuttige actie. Wat doet nou de gemiddelde Nederlander met z'n Air Miles? Een retourtje Zeist? Een dagje Overvecht-Noord, geheel verzorgd? Nee, het is tijd om de krachten te bundelen. Samen kunnen we minstens twee mensen heel ver weg sturen. Twee enkeltjes Siberië, twee enkeltjes Antarctica. Het is zo bij elkaar gespaard met al die Air Miles kaarten die er nu al zijn.

En voor wie gaan wij met z'n allen die Air Miles sparen? Daarover kan geen twijfel bestaan: Ron Brandsteder en Hennie Huisman natuurlijk. Er is zowat geen vergelijkingsmateriaal beschikbaar in de lange en rijke geschiedenis der Nederlandse TV. Zo in en in triest waren nog nooit presentators. Alles wat ze doen wil je niet. Je wilt niet dat ze presenteren; ze doen het toch. Je wilt zeker niet dat ze zingen; ze doen het toch. Nu kunnen wij ze iets geven wat zij niet willen. Het is niet meer dan eerlijk...

Misschien dat het in de toekomst zelfs mogelijk is om een nationale TV-actie te houden voor dit goede doel, met Mies Bouwman en een benefietconcert op het Museumplein. En een speciaal nummer gezongen door bekende nederlandse artiesten (o nee, dat wil je natuurlijk ook niet). Kijk nu alvast uit naar de advertenties in de landelijke dagbladen en de posters in de abri's.

Spaar Air Miles

voor Hennie en Ron

Committee Air Miles voor Goede Doelen

 • A Small Margin of ERROR

  Bedrijvendag

  Wat het jaarverslag niet haalde... Een bloes die bij mij nog steeds in de kleerkast hangt, en die ik zelf soms nog wel eens aan heb, getuigt van het feit dat ik vorig jaar in de bedrijvendagcommissie plaats heb gehad. Ik was het eigenlijk zelf al vergeten en misschien was dat maar goed ook. Nietsvermoedend zat ik donderdag `s middags op de kwadraatkamer, en was ik maar naar huis gegaan. had ik die bloes maar uit mijn kast verbannen, of misschien had ik hem wel iedere morgen in de kast moeten laten hangen.

  Op een zeker moment vraagt de voorzitter mij of ik het stukje wilde schrijven voor in het jaarverslag over de bedrijvendag. Ik wist van niets, maar hij meldde dat dat in de bestuurs-overleg-notulen van de vorige vergadering vermeld stond. En ja die zijn heilig dus moest ik wel. Ik riep nog: ik kon er ook allemaal niets aan doen, maar hij zei dat ik dat dan maar op moest schrijven. En dat het ook nog een half A-4'tje lang moest worden. Goed, al met al mag de strekking van deze inleiding duidelijk zijn; als je al tot hier hebt doorgelezen is het misschien raadzaam om verder te gaan met het volgende stukje, want hier komt verder een opsomming van wat er in het kader van de bedrijvendag was georganiseerd.

  Er waren al met al zes internationale bedrijven, als je nog leest mag je ze hier proberen te raden, het antwoord volgt over een paar regels, niet stiekem op de bedrijvendag-posters spieken, en ook niet een paar regels hieronder. Dan kan ik nu het antwoord vermoedelijk wel melden. Het waren Philips, Shell, D.S.M., Akzo, Unilever, en Gist-Brocades. Waarvan er eentje vanwege pech-onderweg geloof ik zelfs pas 's middags kwam. Verder waren er nog wat standjes van het NIBI en Nobiles en nog een waarvan ik de naam vergeten ben, en bij wie in de auto de avond te voren was ingebroken, en de laptop verdwenen was die enorm belangrijk was bij hun presentatie.

  Dit werd allemaal gehouden in Trans 4, Wentgebouw, de Ponskaart of hoe je dat gebouw ook wilt noemen, omdat de biologen, scheikundigen, en de medisch biologen er veel rondlopen. Enkele weken later was er nog een sollicitatie-training, in Trans 1 en hebben we nog gesprekken mogen regelen van studenten met een bedrijf naar keuze. Dit was onder andere in Trans 3. Als je nog meer wilt weten dan roep je maar.

  Ei

  A Small Error of ERROR?

  Zoals de trouwe `By the way...'-lezers vorige keer hebben kunnen lezen had de persoon sigma iets aan te merken op de film Star Wars. Ik begrijp dat iedereen wel eens een dag heeft waarop hij niks kan verzinnen om op te schrijven, maar om dan maar een film af te gaan kraken. Nee, sorry, dan voel ik mij verplicht toch even zelf de pen (computer) op te nemen en een weerwoord te schrijven.

  Toegegeven, het plot is kort op te schrijven (sigma gebruikt wel grote bierviltjes). Maar dat is ook de kracht van de film. Het gaat over de eeuwige strijd tussen Goed en Kwaad. Over hoe Goed toch altijd van Kwaad wint, maar Kwaad nooit uit te roeien is. SW is geen film die probeert met plottwist op plottwist kijkers zich te laten afvragen wie nou eigenlijk wie is, Goed wel Goed is, enz...

  SW opent een nieuw universum, lang geleden en ver, ver weg, voor de kijkers en sleept ze mee in een twee uur durend verhaal van heldendaden en slechterikken. Oplettende en openstaande kijkers zullen ontdekken dat er een wereld achter SW steekt. Bij de standaard films houdt de wereld op voorbij de rand van de camera. Bij SW niet, alleen de titel bv al: SW heet eigenlijk Star Wars IV: A New Hope. SW opent onze fantasie en laat ons de nog open vragen zelf invullen. Als voorbeeld wat sigma zelf zei: Er is bijvoorbeeld een scène in een kroeg die blijkbaar zeer wild en gevaarlijk is. Het enige wat de film laat zien zijn wat aliens die er rondhangen, dat het gevaarlijk was heeft sigma zelf bedacht. Dat is wat SW doet, het creëert een sfeer/wereld die men zelf moet invullen, het plot is slechts een middel om ons kennis te laten met het SW feeling.

  Star Wars fans Unite, because the Force is with us!

  {}

  By the Way Way Way

  Sinds kort zijn (zo goed als) alle `By the way...''s ook te vinden op het World Wide Web. Niet alleen geeft dit je de gelegenheid om oude herinneringen op te halen, ook kun je hier en daar dingen bespeuren die nooit gepubliceerd blijken te zijn, maar wel in oude, stoffige directory's zijn teruggevonden.

  Open dus direct de URL voor echte nostalgische gevoelens:

  http://www.fys.ruu.nl/aesbest/cies/btw/www/btw.html


  Minder vaag

  Omdat iedereen het heeft zien aankomen, is dit stukje minder vaag...
 • A Small Margin of ERROR