By the way... 43, 16 september 1994


Een dag te laat


By the way...

Het is de redactie niet helemaal duidelijk in hoeverre de `By the way...' een succes was tijdens de intro. Er is een dag geweest dat ze allemaal op waren, maar dat had waarschijnlijk andere oorzaken. Wel was er relatief veel kopij en waren er vragen wanneer we - zoals gewoonlijk - weer eens veel te laat uitkwamen. Wat in ieder geval wel vaststaat is dat er een nieuw fenomeen geboren is in deze periode. De intro-`By the way...''s stonden namelijk al snel vol met roddels. Zoveel zelfs, dat vanaf nummer 40 iets verscheen wat voor een roddelrubriek door zou kunnen gaan.

Bij veel mededelingen was het echter twijfelachtig of ze wel onder het kopje `roddels' vielen. Andere mededelingen waren zodanig voor `insiders' dat het nut van plaatsing een beetje wegviel. Ook was er sprake van misverstanden. Zo had men niet door dat een roddel in nummer 41 een vervolg was op een gelijksoortige roddel in nummer 39 en stonden er roddels in met verkeerde namen. Ook de `roddel'-discussie tussen een redactielid en MK kan als voorbeeld dienen.

Maar moet de `By the way...' dan vervallen tot een tweewekelijks verschijnende uitgave van de A-Eskwadraat RoddelCie? Een A-Eskwadraat Privé of Story? The Daily SWING? Als je de verkoopcijfers van dergelijke bladen en tijdschriften bekijkt misschien wel.

Deze visie gaat natuurlijk te ver, maar misschien zou het toch goed zijn om te bekijken in hoeverre het wel zinvol is om `serieuze' stukjes te plaatsen in de `By the way...'. Een gelijksoortige discussie is al opgelaaid na de `verkiezingsspecials' van vorig semester, hoewel in dat geval sommige stukjes inderdaad te wensen overlieten. Is de `By the way...' wel een geschikt medium om kritiek of een mening naar voren te brengen? Misschien niet. De `By the way...' is natuurlijk hoofdzakelijk een medium voor informatie over A-Eskwadraat. Aan de andere kant heeft de `By the way...' zich altijd ook met andere dingen beziggehouden. Soms met succes, soms niet.

Sommigen onder ons herinneren zich misschien het redactioneel van `By the way...' nummer 6, van 26 november 1992. Een redactioneel dat destijds veel losgemaakt heeft omdat mensen het niet begrepen. Hevige kritiek is dus niet iets wat nieuw is voor de `By the way...'. En hoewel sommigen er anders over denken, is kritiek niet altijd zonder invloed. Het ondertekenen van stukjes van redactieleden met de initialen is een goed voorbeeld van het gevolg van succesvolle kritiek.

Maar de `By the way...' blijft toch een medium waar je een (klein) deel van de bèta-studenten mee bereikt. Misschien is het daarom toch de aangewezen plaats om serieuze informatie voor deze studenten te plaatsen. Laatst bereikte ons nog het verzoek om in een van de intro-`By the way...''s iets te zeggen over de plannen van het nieuwe kabinet omtrent het onderwijs. Wegens tijdgebrek van de redactie is dat er helaas niet van gekomen, maar voor dit soort dingen moet zeker af en toe plaats zijn in de `By the way...'.

Is het mogelijk om `de perfecte \btw' te definiëren? Waarschijnlijk niet. Zelfs opvolgende redacties hebben vaak heel verschillende ideeën over het begrip ``By the way...'-inhoud'. Het hoofdbestanddeel van de ultieme `By the way...' is waarschijnlijk afwisseling. Met alleen maar roddels wordt het saai en met alleen maar serieuze beschouwingen wordt het al evenmin iets om naar uit te kijken. Maar wat de juiste verhouding is, of in hoeverre `nieuwe' dingen de `By the way...' aantrekkelijker zouden kunnen maken is niet duidelijk. Ideeën hierover zijn natuurlijk altijd welkom.

Welke vorm de `By the way...' over een jaar heeft valt niet te voorspellen, maar twee dingen staan zeker vast: er zullen nog steeds meningsverschillen over de inhoud en bedoeling zijn en de heer ERROR zal nog schrijven. Maar blijf natuurlijk vooral allemaal schrijven...

De redactie

Nog meer Pink Flut

Op veler verzoek wil ik bij deze reageren op het Ron-stukje van ERROR in `By the way...' 40. Speciaal voor ERROR zal ik bij wijze van uitzondering de zinnen kort en bondig houden. Dit is misschien jammer voor de andere lezers (ja, ERROR, jij en slechts jij was de enige die mijn verhaaltje over Pink Floyd onleesbaar vond), maar wees niet bevreesd, de volgende keer spatten de puntkomma's, liggende streepjes en moeilijke woorden weer van het papier. (Ondertussen is de vorige volzin weer 44 woorden lang. Sorry, ERROR.) Om dan meteen even op mijn schrijfstijl terug te komen: zoals Trompettist in `By the way...' 42 reeds (reeds betekent al) vermoedde, is dit slechts grappig bedoeld. Ik heb er, uitgezonderd jouw stukje, ERROR, slechts positieve reacties op ontvangen. En de docente Nederlands op de middelbare school was ook dol op mijn schrijfsels. Ik, niet dom, plaatste de opstellen vervolgens in de schoolkrant. De vrouwelijke redactieleden bewonderden me. Dat wil jij toch zeker ook, ERROR?

Genoeg geleuterd over mijn bucolische (= herderlijke) schrijfstijl. Nu even de kritiek betreffende mijn op- en aanmerkingen aangaande Pink Floyd de grond inboren. In feite is er niets tegen het principe ``Hoe maken wij een album dat nóg beter is?'' En inderdaad, ERROR, dit was vó&oacutre;r ``Dark Side'' natuurlijk ook al het geval. Maar toen gelukte het Pink Floyd warempel steeds om kwalitatief minimaal gelijkwaardige albums te maken. Na ``Dark Side'' werd het echter steeds meer van hetzelfde, de formule werd uitgemolken en tot overmaat van ramp werden de platen slechter en slechter, met als dieptepunt het oeverloos saaie, niet orginele, niet gedurfde, koude, taaie, platte ``The Division Bell.''

Vandaar dat ik na ``Dark Side'' al ben afgehaakt. En als ik iets wil horen dat ouderwets vertrouwd in de oren klinkt als bevestiging van iets dat ooit goed was, dan kan ik net zo goed één van de oude albums van Pink Floyd opzetten.

Verder ben ik van mening dat het concept van Pink Floyd de tand des tijds absoluut niet doorstaan heeft. Want wie gaat er tegenwoordig nog naar een concert van Pink Floyd? Ja, de die-hard fans natuurlijk, die een plank voor de kop hebben en dopjes in hun oren, en een stelletje meelopers: Pink Floyd? Ja, leuke lichtjes en lasertjes, maar wat spelen die ook alweer? Syd Barrett? Is dat niet die Amerikaanse president uit de 19e eeuw? En zo stroomt het Grote Geld weer binnen, waarschijnlijk het enige waar het Pink Floyd nog om gaat. Ze denken vast, we spelen hier wat ouwe nummertjes en dan hebben we dat ook weer gehad; wat leuke lichtjes erbij en dan zijn zij ook weer tevreden. Ik zou het niet kunnen, hoor, een paar uur luisteren naar het plichtmatig afraffelen van wat oude nummers die ik ooit beter heb gehoord. En als ik een mooie(re) show wil zien, dan ga ik wel naar Jean-Michel Jarre. Ook in dit geval is van spontaniteit natuurlijk geen enkele sprake, doch Jean heeft het voordeel van het feit dat hij vorig jaar, na een aantal zwakke jaren, weer een puik album afleverde. Ik hoop van ganser harte dat Pink Floyd dit ook nog eens voor elkaar krijgt. Dan wordt Pink Floyd eindelijk weer levend.

Ik hoop, ERROR, dat ik duidelijk heb gemaakt dat ik geen enkel woord terugneem van wat ik heb gezegd over Pink Floyd. Een nieuwe reactie zie ik met genoegen tegemoet.

Ron
P.S. Persoonlijk vind ik dit stukje verschrikkelijk slecht geschreven. Maar ja, afwijken van je eigen stijl valt niet mee...

Uitslag enquete Intro

               mentoren         kinders
             nut    plezier   nut    plezier

Boekverkoop 			4.8 (24) 	2.2 (18) 	5.1 (49) 	1.8 (48)
Cabaret 				2.4 (22) 	2.0 (22) 	1.7 (33) 	3.4 (26)
A.I.O.-gesprek 			3.7 (23) 	3.5 (22) 	3.3 (49) 	3.0 (48)
Vossejacht 				3.5 (22) 	3.6 (33) 	3.0 (46) 	3.5 (44)
B.B.Cie.-borrel 		3.3 (23) 	3.7 (23) 	3.1 (45) 	3.1 (48)
Volleybaltoernooi 		3.2 (22) 	3.7 (22) 	2.6 (47) 	3.8 (47)
Cafekwest				3.1 (24) 	4.1 (24) 	3.4 (42) 	4.4 (42)
Monty Python 			2.3 (21) 	3.9 (21) 	2.5 (49) 	4.1 (49)
Forumborrel 			4.0 (24) 	3.6 (23) 	3.6 (45) 	3.3 (45)
Excursies 				3.6 (16) 	3.2 (14) 	3.2 (43) 	3.1 (37)
Toneel 					2.4 (23) 	4.2 (23) 	2.4 (36) 	4.3 (47)
Oude Muntkelderbon 		3.3 (20) 	3.4 (17) 	3.3 (21) 	3.5 (30)
Organisatie 			4.3 (23) 	3.6 (20) 	4.0 (45) 	3.9 (45)
Uitwerking thema 		2.3 (20) 	3.3 (20) 	2.6 (48) 	3.5 (50)
Mentoren 				4.7 (21) 	4.9 (20) 	4.7 (50) 	4.6 (49)
Indeling mentorgroepen 	4.4 (21) 	4.2 (19) 	4.4 (49) 	4.1 (46)
CePo 					4.4 (24) 	3.2 (19) 	3.8 (48) 	2.7 (44)
`By the way...'			5.0 (04) 	5.0 (04) 	5.0 (04) 	5.0 (04)
De getallen zijn: gemiddeld cijfer, 1-5 (aantal invullers)
A Small Margin of ERROR