By the way... 17, 7 september 1993


By the way...

En jawel, weer gelukt. Hier is alweer het vierde nummer van de `By the way...'. We wensen onze lezers weer veel plezier toe, met hun lijfblad. Het gerucht ging gisteren zelfs, dat er om de `By the way...' gevochten werd!?!? Een unicum in de geschiedenis van de `By the way...'.

Morgen het laatste intronummer, dus de laatste kans om tijdens de intro nog een waanzinnig stuk van jou geplaatst te krijgen. Grijp die kans!!!

De redactie

Hulp aan dropverslaafden (2)

Het is gebleken dat in de vorige 'By the Way' een fout is ingeslopen. Toen de redactie zich massaal aanmelde voor de nieuwe praatgroep voor dropverslaafde, georganiseerd door de overkoepelende orgaan van vakgroepen ter bestreiding van verslaafden, bleek de vakgroep niets te weten over een praatgroep. Hierna is de vakgroep afgereisd naar een ver oosters land. Roddels beweren dat zij vele miljoenen hebben opgestoken uit praatgroepen. Hoewel de praatgroep graties was maakten zij de praters duidelijk dat een vervolgcursus meer dan noodzakelijk zou zijn. In deze vervolgcusus werden de praters financieel uitgekleed. Daarbij werd niet teruggedeinst om chantage te gebruiken. Nadere details zijn niet bekend. De redactie heeft zich erover gedacht nu zelf een praatgroep op te zetten. De praatgroep zal geheel graties zijn. Ook zullen er vervolgcursusen worden gegeven. De praatgroep wordt opgericht voor mensen die vinden dat ze te veel geld hebben. Schriftelijke inschrijvingen bij de redactie inleveren. Met nadruk wordt vermeld dat voor deelnemers van de praatgroep strikte discretie wordt gewaarborgd.

Introductie

Het nut van een introductie. Bij dit aandachtspunt zullen vele van jullie gedurende deze dagen stilstaan. Immers, min of meer verplicht of anders onder een flinke porsie druk van je mentoren (het is voor hen immers een schande als ze niemand van jullie overhouden) sjouw je in deze introductieperiode een beetje rond over de Uithof, je doet zo af en toe een spelletje dat je eigenlijk niet wilt doen en zo af en toe hoor je een staflid of een docent aan, die je eigenlijk helemaal niet aan wilt horen. Maar ja, het hoort erbij en iedereen schijnt het nogal nuttig te vinden, dus je doet er maar aan mee.

Maar zo af en toe, zo heel soms, op zo'n moment dat je mentoren vol enthousiasme zitten te blèren over de inschrijvingsplicht bij tentamens bijvoorbeeld, denk je vast wel eens: ``Wat is nu het nut van een introductie?" het antwoord op deze vraag zal ik hier aan jullie duidelijk proberen te maken.

Laten we het geheel eerst eens taalkundig bekijken. Introductie: Inter-ducere. Het Latijn voor tussen-leiden. In een introductie wordt een nieuwe groep geleid tussen een oude groep; de nieuwe groep wordt aan de oude groep toegevoegd en erin thuis gemaakt. Het fenomeen introductie is nog maar van de laatste twintig jaar. Eind jaren zestig kwam `men' namelijk tot inzicht dat er elk jaar weer aanpassingsproblemen zijn en dat deze verminderen door een introductie. Indien deze aanname klopt heeft een introductie dus wel degelijk nut en lopen jullie dus niet voor Piet Snot al die spelletjes te doen.

De questie is dus verschoven van algehele twijfel naar het bewijzen van een aanname. Wat gebeurt er wanneer een nieuwe lading studenten aankomt? Het wordt dan direkt veel drukker tijdens de colleges (nieuwelingen willen alles nog volgen); er wordt ook meer gekletst en 'gespeeld' tijdens de colleges (nieuwelingen hebben nog het schoolse idee dat je docenten moet klieren) en de gemiddelde studentiale leeftijd daalt ook een jaar, waardoor het leeftijdsverschil tussen studenten en docenten gemiddeld weer toeneemt.

Dit zijn enorme veranderingen en die kunnen docenten niet zomaar aan; zij hebben het toch al zo druk en zijn toch al zo verstrooid en van de wereld dat ze zo'n schok niet in één keer kunnen verwerken. De introductie is er dus om docenten duidelijk te maken dat de nieuwe lichting er weer is, maar wel op zo'n manier dat de docenten het geheel min of meer als buitenstaanders kunnen bekijken. Zij kunnen zich dan op de extra drukte tijdens het college voorbereiden zodat de klap niet te groot zal zijn, wanneer ze de collegezaal binnenlopen. De docenten worden dus tussen de nieuwe eerstejaars geleid. Intro-ducere. Introductie.

Uw Psycholoog by Night, Mario

(advertentie)

Gezocht:

Drummer/drumster met drumstel voor eenvoudige sessie tijdens open polium. Melden bij de CEPO.


(advertentie)

De introkern zoekt voor donderdag vanaf twaalf uur tot en met maandag ochtend vier uur: drie masseuses en drie masseurs, geschoold of ongeschoold, wel in bezit van portable sauna. Bel snel 534499. Met nadruk wordt vermeld dat sex geen probleem is, uiterlijk wel.


Allerliefste

Lieve Elaine van groep 6,

Ik betreur het ook dat we niet bij elkaar in het mentorgroepje zitten. Maar ik was blij te lezen dat je toch in een heel tof groepje zit. Die van mij is ook leuk; juist omdat we maar met z'n viertjes zijn. Daardoor krijgen we namelijk zeer persoonlijke aandacht. We hebben dus beide een tof mentorgroepje. Zo zal het fiet dat we niet bij elkaar zitten hopelijk dragelijker worden.

Ook een kusje,

Michiel van groep 2

Femke weet Raad

M.B. te V. schrijft:

Lieve Femke,

Ik ben een jongen van 21 jaren oud Ik voel me erg ongelukkig. Het gaat namelijk niet goed met mij. Ik ben namelijk erg kinderlijk. Ik speel nog erg graag met Lego en ik heb ook een enorme hoop knuffelberen in bed. Ik vond dit allemaal enorm gezellig, totdat ik hier in Utrecht kwam studeren.. In het begin ging het nog wel, maar toen, zo in december, kwam er iemand op bezoek. Die zag al die beesten liggen en de Lego lag ook nog over de grond.

Hij zei wel niets, maar sindsdien schaam ik me diep. Zonder kan ik echt niet slapen. Dan lig ik maar te draaien en te woelen.

Femke, wat nu?

Lieve M,

Waarom voel je je zo ongelukkig ? Niet omdat je er zelf mee zit dat je alleen kan slapen met een knuffel in je armen. Je bent alleen bang dat andere mensen je raar vinden. Het probleem zit dus in jouw hoofd en jij bent ook de enige die daar wat aan kan doen.

Als je goed om je heen kijkt bij onze studies zie je dat iedereen wel iets bijzonders of ongewoons heeft. De een zit alleen maar achter de computer, de ander houd elke dag diepgaande gesprekken over het leven en jij houdt van Lego en knuffelberen. Wist je trouwens dat 80% van de actieve A-Eskwadraat leden onder het koken naar Sesamstraat kijkt?

Je ziet dat je je nergens voor hoeft te schamen.Het is veel makkelijker om hier geaccepteerd te worden. Respecteer anderen en je zult zelf ook gerespecteerd worden. Zoek de mensen uit die begrijpen hoe je je voelt en je zult er zelf alleen maar sterker worden doordat je zelfvertrouwen groeit. Zodra je dat gelukt is is je grootste probleem opgelost. Probeer dus niet je zelf te verstoppen. Blijf dus lekker spelen zolang jij je daar prettig bij voelt. Veel succes en plezier met het maken van nieuwe vrienden. Als ze je laten vallen omdat je met Lego speelt, zijn ze je niet waard.


Nachtspel

Het nachtspel dat gisterenavond in alle hevigheid plaatsvond in het uitgaansgebied van de stad Utrecht, was een doorslaand succes. De sfeer was enorm goed en er werd hard gestreden om de café's, waarbij de echte eigenaren wat verbouwereerd zaten te kijken, omdat hun café van hand tot hand ging door middel van wat papiertjes en een paar dobbelstenen.

Naar wij gehoord hebben was de Witte Ballons een moeilijk veroverbare kroeg, dankzij de heldhaftige strijd van Michiel (groepje 1). Ook ging het gerucht dat mentormamma Marleen een enorm monster bij zich had, om aanvaller af te schrikken. De redactie betreurt dit valse spel enorm. De winnaars van dit spel waren bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend.


De Poort

Uit betrouwbare bron vernamen wij dat het in café De Poort minder goed toeven is. Enkele van onze medestudenten werden werden hier namelijk naar buiten gegooid, toen zij aan het gokken waren. Een droeve zaak dus. Moge eenieder hier zijn eigen conclusies uit trekken.
GENOEG