By the way... 12, 13 mei 1993


By the way\ldots

Het gaat slecht. Joegoslavië staat in brand. De ambtenaren gaan staken. President Kennedy is vermoord. De studiebeurs wordt ingekrompen. Rusland staat op springen. De tentamens komen weer in overvloed. Het gat in de ozonlaag groeit. De Haagse politie wordt steeds agressiever. Gangsters ontsnappen. Feyenoord en PSV verloren. Kortom, de hele wereld is in ellende ondergedompeld. Maar, er is hoop: de `By the way...' is er weer!

Carlijn: alle jongens zijn dom.

DELFTSE TRACHT KANS OP TRIATHLONNEDERLAAG TE VERKLEINEN

Op 25 mei a.s. organiseert de sportcommissie de zolangzamerhand traditionele triathlon. De `By the way...' nam alvast eens een kijkje bij de inschrijfstand.

Zo waren wij getuige van de bijna-inschrijving van Carlijn Ritzen voor dit sportieve evenement. Carlijns enige probleem wat haar nog van de daadwerkelijke inschrijving weerhield, was dat ze geen fiets heeft en zodoende wilde ze zich nu nog niet vastleggen. Onze verslaggever bood haar natuurlijk terstond zijn fiets aan, genereus als wij van de `By the way...' zijn, echter dit aanbod weigerde ze, daar het geen sportfiets was. Dus vroegen wij van de `By the way...' door.

Het bleek dat Carlijn grote angsten had om helemaal als laatste te eindigen met een grote achterstand op de rest van het deelnemersveld. Vorig jaar namelijk, eindigde ze al als op een na laatste en aangezien haar conditionele situatie dit jaar dusdanig verslechterd is vreesde ze voor een enorme nederlaag. Een echte racefiets zou deze misschien nog enigzins binnen de perken kunnen houden.

Ook, zo was haar argumentatie, zijn jongens sterker, sneller en dommer. De eerste twee redenen zijn inderdaad van toepassing, maar het feit dat jongens dommer zouden zijn, kon onze verslaggever niet helemaal (helemaal niet) stroken met een eventuele grotere nederlaag.

Dit bleek Carlijn ook niet te kunnen, want ze wist alleen voorbeelden te bedenken die in haar voordeel waren en dus haar nederlaag minder groot zouden maken. Jongens waren, zo meende ze, doordat ze dom zijn, minder gemeen en niet in staat sluiproutes te vinden.

Dus, de conclusie van de `By the way...' is dan ook, dat Carlijn via onheuse praktijken gaat proberen haar nederlaag op 25 mei te verkleinen. Wij van de `By the way...', sportief als we zijn, kunnen dit alleen maar ten zeerste afkeuren. Wij roepen dan ook een ieder, die maar enigzins sportief is, op om mee te doen aan de achtste triathlon en ervoor te zorgen dat de nederlaag van Carlijn Ritzen maar zo groot mogelijk wordt.


Oh, What A Night

Oh, What A Night! Deze woorden doen vermoeden dat ze zijn uitgesproken door een persoon, die na een zeer geslaagde nacht stappen, uitgeput in de armen van z'n droomvrouw in slaap valt. Edoch, hoewel natuurlijk niet met stelligheid beweert kan worden, dat dit nooit het geval is geweest, heeft Oh What A Night, of eigenlijk Owattenaait hier een heel andere inhoud. Want Owattenaait is afzien. Owattenaait is doorzetten. Owattenaait is de moed niet verliezen. Owattenaait is halfslapende het winnende punt scoren. Owattenaait is halfslapende de fatale goal doorlaten. Dit alles ondervonden de ongeveer veertig teams, die in de nacht van 4 op 5 mei deelnamen aan het nachtsporttoernooi van de Utrechtse Studieverenigingen. Onder hen waren (slechts) drie teams van A-Eskwadraat, een wat mager aantal. Naar de oorzaak van deze desinteresse kon slechts gegist worden. Waren de Nerds nu soms nog moe van het nachtvolleybaltoernooivan begin dit jaar? ``Zichzelf'' was een van de kwadraatploegen die wel meededen. Een team bestaande uit een aantal redelijk sportieve natuurkundigen en geofysici met een noordelijke inval. De finale leek dan ook een must!

Het basketball was beide malen geen probleem, en de eerste volleybalmatch werd ook zonder al teveel moeite naar de hand gezet. De eerste partij voetbal ging echter verloren: na een 5-4 voorsprong ging de ploeg in de slotfase nog onderuit met 5-7. Bij het volleybal werd het team van Hirschmann V & L soepeltjes opzij geschoven (17-2, 17-3) en ook de laatste pot voetbal werd gewonnen met 2-1. Maar, terwijl onze Lennart de volgende wedstrijden optetterde, miste het `dreamteam' de finale. Want door het enorme aantal ploegen speelde niet iedereen in de poule tegen elkaar en zodoende konden twee ploegen hoger eindigen. Er mocht geen touwgetrokken worden!! Maar na regen (inderdaad, iedereen was kleddernat; waarom heeft isostar toch van die waterflessen) komt zonneschijn.

En zonneschijn was er inderdaad, toen de vermoeide Owattenaaitersporters rond zevenen naar huis gingen. Die zon zullen ze de rest van de dag waarschijnlijk weinig gezien hebben.


De Wonderlijke Mens

In het vorige nummer van Uw lijfblad nam ik U mee naar de wonderen der mensheid. We bekeken toen de opmerkelijke uiterlijke verandering van een bepaald soort, edoch willekeurige jongeman. Aan de hand van een verandering in haarstijl alleen (van stijl naar achterover) konden we geen complete verklaring vinden. We gaan ons voorbeeld daarom nu verder doorvoeren. Want stelt U zich bij alle hypotheses van de vorige keer ook nog eens voor dat de persoon in kwestie zich aardig gaat gedragen! Beeldt U hierbij dan wel in, dat hij daarvoor de persoon met de meest botte opmerkingen was.

De `change of style' is zelfs van dien aard, dat degene die tot voor enige tijd tot z'n grootste der sympathisanten gerekend mocht worden, nu het volgende uit durfde spreken: ``Ik weet niet wat er met... aan de hand is, hij is nu gewoon aardig!!!''. Hier is dus duidelijk meer aan de hand.

Het lijkt nu ook wel duidelijk wat: de persoon is verliefd. Dit kan welhaast slechts de enige oplossing zijn. Waarschijnlijk op iemand buiten z'n directe omgeving of op iemand die daar nog maar net toe behoord. Immers, iemand die de persoon al jaren kent, houdt toch gewoon het het oude beeld van de persoon, dit slijdt in de loop van de tijd pas weg. Het oude imago blijft lang van toepassing en een plotseling veranderend imago schept alleen maar onzekerheden en dus terughoudendheid. Een nieuwe persoon echter, kent de voorgeschiedenis nog niet en zal dan ook veel sneller met dit nieuwe imago in zee gaan. Dit lijkt me ook het meest waarschijnlijke geval.

Dan heb ik nog een tweede geval voor U: Wat bezield een ontzettende kakel (m/v) om vanwege een weddenschap een hele dag zijn of haar mond dicht te houden. Deze vraag wordt des te sterker als deze weddenschap wordt ingegeven door de directe partner van die persoon. Is dit een prestigestrijd (`Ik kan het lekker toch wel') of pure SM. het laatste lijkt het meest waarschijnlijk, omdat de directe omgeving vaak erg moeilijk reageert als iemand plotseling niets meer zegt. Het is zelfs mogelijk dat er vriendschappen gevaar door gaan lopen.

Dit soort weddenschappen is dan ook ten zeerste af te raden. Mocht U desondanks toch de onbedwingbare lust voelen zo'n weddenschap af te sluiten, denk dan aan de volgende wijsheid: Bezint eer ge begint.

Uw psycholoog 'by night'

Error