By the way... 1, 12 juni 1992


By the way...

Today is a historical day, zou een welbekende engelsman gezegd hebben. Historisch, niet zozeer in de zin dat dit de eerste keer is, dat A-Eskwadraat een verenigingsblaadje uitbengt, maar wel dat haar redactie hiermee een nieuwe ervaring aangaat.

Ondanks, of juist dankzij, deze onervarenheid heeft de redactie niet geschroomd uit vroegere pogingen lering te trekken. Zo heeft zij tijdig ingezien dat het beter is weinig pagina's te vullen met geweldige artikels, dan veel pagina's met rotzooi. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat dit geen steek naar deze vroegere blaadjes is, maar louter een verklaring voor de huidige dikte van het blad dat nu voor u ligt.

Wat kunt u zoal vinden in de `By the way...'? Het hoofdbestanddeel van het blad wordt gevormd door de actuele activiteitenagend en door verslagen over A-Eskwadraatactiviteiten. Daarnaast is er een vaste columnist, die, zoals dat betaamt, een kritische blik op de maatschappij werpt. Verder is er uiteraard ruimte voor `eigen' stukjes, dus mocht u zich geroepen voelen... we vinden er wel een plaatsje voor.

De redactie is namelijk zeer creatief. Kijk bijvoorbeeld hoe zij het ruimteprobleem (dat bestaat uit de grootte van een Aviertje) oplost, door de grootte van het artikel daaraan aan te passen. De redactie wil zich hiervoor niet op de borst slaan, maar wil u slechts geruststellen dat er altijd wel een gaatje te vinden is voor andere kopij.

Dan rest de redactie niets, dan u veel leesplezier toe te wensen!


"Waarom niet naar de Oost?"

Op 2e Paasdag 's ochtends om zo'n 20 minuten te laat reden we weg, terwijl we de achterblijver vol leedvermaak uitzwaaiden. Eén @#!$? (sorry Sander) had zich een dag misrekend en moest ons al liftend achterna richting Praag. Daar aangekomen zagen we onze barakken. Het waren flats waar de lokale studenten woonden, maar waar je ook kamers kon huren.

Na een lange busreis is het leuk weer in beweging te komen en de stad te verkennen. Bij het bier kopen meteen getest hoeveel 1DM waard is, het viel een beetje tegen. De volgende dagen hebben we o.a. het Department of Environment Protection, de Charles University, de Tsjechische TV en een geofysisch instituut bezocht.

De volgende halte was Boedapest. Een mooier hotel, beter eten. Meteen na aankomst ben ik met een paar anderen richting stad gegaan. Onderweg kwamen we nog een oud vrouwtje tegen dat les had gegeven aan de landbouwhogeschool in Wageningen en het erg leuk vond om ons rond te leiden door de burcht. Dat gebeurde de volgende dag. Ze wist erg veel, vertelde veel en hoe langer het duurde, des te harder ze liep. Daarna ontmoetten we nog Hongaarse studenten in een studentencafé. Ondanks de cultuurkloof was het toch erg gezellig. Een paar van de studenten kwamen we nog tegen op een gigantisch studentenfeest. Verder nog o.a. naar Rubik's Cube, de Eötvös University en universiteiten in Szeged en Debrecen geweest.

Op de terugweg naar Nederland nog een nacht overnacht in München in een luxe hotel. Daar hebben we 's ochtends Siemens en 's middags het Max Planck Institut für Plasmaphysik bezocht. Ook werd op op een grasveldje bij het hotel Koninginnedag gevierd met Oranjebitter, kaas, oranje balonnen, zaklopen, koekhappen en het Wilhelmus.

Eenmaal terug in Nederland sloeg de post-transportale-depressie toe. Gelukkig is er 19 juni een reünie.

J.v.D.

Symposium Neurale Netwerken en Expertsystemen

Op 12 mei jongstleden werd er door A-Eskwadraat een symposium over Neurale Netwerken en Expertsystemen georganiseerd. De psycholoog Draaisma mocht de spits afbijten en in zijn betoog probeerde hij uit te leggen hoe hij tegen het menselijk brein aankeek. Vervolgens probeerde de heer Mars uit te leggen hoe de informatica naar het menselijk brein kijkt en hoe ze het tracht na te bootsen en tenslotte vertelde de heer van den Herik over het wel en wee van juridische expertsystemen, dat hij aan het ontwikkelen was. Zeg ontzettend klootzak van een H, ik hoor zojuist dat M ook al met een stuk over het symposium bezig is geweest. Stomme eikel, je zoekt het nou maar zelf uit. Grrr, grumbl, wraaaaah, tijdverspilling, sukkels van verenigingsblaadje en de complimenten van Van K.

Wegens ontoerekeningsvatbaarheid van de auteur, Chris B., is het artikel hier maar afgebroken. Om de betrokkenen niet al te zeer in verlegenheid te brengen, zijn hun namen sterk ingekort.

De redactie wenst de auteur sterkte.


ALV

Vrijdag 12 juni is om 14.00 uur in de Blauwe Zaal van Trans I de Algemene Leden Vergadering van A-Eskwadraat. De agenda van deze vergadering ziet er als volgt uit:
 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen A.L.V. 17 januari 1992 en n.a.v.
 5. Activiteiten afgelopen semester
 6. Financieel overzicht penningmeester
 7. Financieel overzicht BoekenCommissie
 8. Disciplinaire maatregelen
 9. Donateurschap
 10. Verrassing
 11. Bestuurswisseling
 12. Plannen komend semester
 13. Wat verder ter tafel komt
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
Zoals te zien is, vindt tijdens de ALV een bestuurswisseling plaats. De bestuursleden Chris Ballieux, Jeroen van Dijk en Inge van Hoeven zeggen hun taak vaarwel. Het bestuur stelt de volgende personen voor als nieuwe bestuursleden (in willekeurige volgorde): Als deze personen tot het bestuur worden toegelaten door de ALV, dan vindt vandaag een andere historische gebeurtenis (zie verder in dit blad) plaats. Dit is dan namelijk de eerste keer, dat A-Eskwadraat een volledig SWING-bestuur heeft.
Error